Månen i skorpionen

Det ögonblick som månen var i Skorpionen faller under en mycket bördig period.

Vilken typ av arbete kan göras

 • sådd fruktgrödor med en lång hållbarhet på grödan;
 • plantering av träd, buskar;
 • plantering av växter som används som läkemedel och kryddor;
 • skörd av frölager för lagring;
 • skörd frukt för långvarig lagring;
 • markbehandling som inte påverkar rotsystemet - vattning, gödsling;
 • ogräs ogräs, skadedjursbekämpning, behandling av sjukdomar.

De grödor som planterats vid denna tid växer bra, växer starka, med hög resistens mot sjukdomar, ger en god skörd. De insamlade frukterna har utmärkt smak, utrustade med ett stort antal användbara egenskaper.

Vad kan göras med grödan

De frukter som samlas in under månens vistelse i Skorpionen kan användas på olika sätt. Av dessa kan du:

 • göra vin;
 • pressa saften;
 • konserverad genom saltning;
 • jäsande;
 • att utvinna frön för framtida planteringar.

Momentet är väl lämpat för skärning och torkning av medicinska och kryddiga växter.

Vilka åtgärder är oönskade

Kontraindikerade åtgärder som kan påverka rotsystemets tillstånd negativt. Under denna period har hon en ökad känslighet för skador och sår.

Gör inte heller:

 • gräva i rotväxtzonen;
 • transplantera plantor;
 • avlägsnande av en del av växter som torkar, groddar och skjuter infekterade med sjukdomar;
 • bildandet av kransen av buskar och träd;
 • beskärning av laterala processer;
 • sticklingar, separering av rötter, rotning.

Det är tillåtet att lossa marken, att planta kullar, men detta måste göras mycket noggrant. Om möjligt är det lämpligt att skjuta upp dessa åtgärder i 2-3 dagar.

Rekommenderas

Hur man odlar den största pumpan
2019
Regler för utfodring av tomater
2019
Vitamininnehåll i morötter
2019